Klinická podpora

Test kompatibility spermií

FERTILILY gel na podporu početí byl testován na kompatibilitu spermií. Existuje řada testů, které se provádějí u produktů, které jsou v kontaktu se spermiemi  (jako jsou přípravky používané při IVF), ve kterých > 80 % přežití spermií ukazuje na šetrnost ke spermiím.

HSSA test je test přežití lidských spermií, který hodnotí schopnost spermií zachovat si pohyblivost po expozici vzorku produktu. Tyto klinické studie byly provedeny ve spolupráci s externí laboratoří Embryotech.

Výsledky ukazují, že přípravek snadno prošel testem HSSA a vykazuje 95% retenci motility ve srovnání s kontrolou po 24 hodinách expozice FERTILILY gelu na podporu početí.

POHYBLIVOST SPERMIÍ PO 24 HODINOVÉMU vystavení gelu[1]

Studie

TEST IN VITRO

Také jsme provedli test in vitro s cílem posoudit, zda lubrikant vytváří bariéru pro spermie. Pokud by totiž byla taková bariéra vytvořena, mohla by zabránit spermiím dostat se do děložního čípku. Výsledky ukazují, že spermie byly schopny s gelem plout a proniknout k děložnímu čípku.

Flcg_cz_1

Bylo klinicky prokázáno, že FERTILILY gel na podporu početí je šetrný ke spermiím, umožňuje jejich migraci k vajíčku a je bezpečný a účinný při použití jako lubrikant pro páry, které se snaží otěhotnět.

[1] Vargas, Josefina a kol. „Toxicita „nespermicidních“ lubrikantů a ultrazvukových gelů používaných v reprodukční medicíně pro spermie.“ Plodnost a sterilita 95.2 (2011): 835-836.

RECENZE

Vyzkoušeli FERTI·LILY

SNAŽENÍ BY MĚLA BÝT ZÁBAVA